Правила за противопожарна охрана madara март 13, 2023

Правила за противопожарна охрана

 

Уважаеми гости!

Най-учтиво Ви молим:

► не пушете в леглата и не оставяйте незагасени цигари;

►не изхвърляйте незагасени клечки кибрит и цигари в кошчетата за смет;

►не ползвайте собствени електронагревателни и газови прибори;

► гладете само на определените места и след използването на ютия я изключете от електрическата мрежа;

►при излизане от стаята изключете електрическите уреди (радиоапарат, телевизор, лампи и

др.);

►не покривайте нощните лампи с предмети или материали, които могат да се запалят;

► не пушете в асансьора;При опасност от пожар уведомете администрацията.

Запазете самообладание.

Започнете пожарогасенето с наличните противопожарни уреди и съоръжения.

Напуснете сградата по направлението, което ви определят поставените за целта знаци.

Ако коридорът и стълбите са силно задимени, останете в стаята си и отворете прозорците.

Затворете вратата и я уплътнете с намокреникърпи, чаршафи, одеала и др.