EU Regional Development Fund

  • Home
  • EU Regional Development Fund

 

EU
МАДАРА НФ ООД е бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0055-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Проектът, чиято основна цел е осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Обща стойност на проекта е 150 000 лева, от които 127 500 лева европейско и 22 500 лева национално съфинансиране

 

Начало на проекта: 20.01.2021 г.

Край на проекта: 20.04.2021 г.

Registration

Forgotten Password?

Translate »