Политика за личните данни admin декември 9, 2021

Политика за личните данни

Скъпи Туристи, 

Мадара НФ ООД е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679.

С настоящото ви информираме какви лични данни обработваме и за какви цели, на кого ги предоставяме, какви са вашите права относно обработваните ваши лични данни и как можете да ги упражните.

Личните данни, които събираме за вас, са единствено необходимите по закон, като същите се събират с цел осъществяване основната дейност на дружеството – хотелиерски услуги, предоставят се единствено на държавни и общински органи и институции с цел законови задължения на дружеството и се пазят за срок от 5 години.

Дружеството осигурява спазване правата на физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват, което включва:

  1. право на информираност за обработка на лични данни;
  2. право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага;
  3. право на коригиране на неточни лични данни;
  4. право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”;
  5. право на ограничаване на обработваните лични данни;
  6. правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни;
  7. право на преносимост на данните;
  8. право на възражение срещу обработване на лични данни;
  9. право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране. Данните на вашите деца се събират само с вашето изрично съгласие и в случай, че ги предоставите лично.

Ние не събираме и не обработваме специални категории лични данни, освен ако събирането им не се налага за защитата на ваши жизненоважни интереси и същите не са дадени лично от вас или ваши близки.

В хотела и в неговата околност използваме видеонаблюдение с цел осигуряване защита от нежелани действия срещу Вас или срещу нашия персонал. Видеозаписите се пазят за срок не по-дълъг от 30 дни.

В случай на възникнали въпроси, моля да се обръщате към Длъжностното лице за защита на личните данни – Нина Стоева, с която можете да се свържете на: dpo.madara@bulmar.com

Оплаквания можете да насочите към надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, с която можете да се свържете на: website: https://www.cpdp.bg, email: kzld@cpdp.bg

С уважение:
Наталия Фурнаджиева,
Управител Хотел „Мадара“